Top
 

Naar een vrij beschikbaar BRP

Open, actueel en betrouwbaar

Om écht te kunnen innoveren, moet de hele opzet van gemeentelijke IT-systemen en software veranderen. Van gesloten systemen en sterke leveranciersafhankelijkheid naar een dynamische ontwikkelomgeving waarin gemeenten zélf aan de knoppen zitten.

Procura staat achter het gedachtegoed van Common Ground en wil een community vormen van gemeenten, marktpartijen en ketenpartners die samen een vrij beschikbaar BRP (Basisregistratie Personen) beheren. Als vertrekpunt hebben we onze eigen broncode beschikbaar gesteld. Daarmee ligt er een robuuste basis: een BRP-pakket dat zich bij gemeenten heeft bewezen en hoog scoort op klanttevredenheid.

Op deze basis kunnen leden van de community nieuwe applicaties ontwikkelen, en geeft de community als geheel samen richting aan de verdere ontwikkeling van het platform.