Top
 

Nieuws

Dat deze verkiezingen een uitdaging zijn is een feit. Ook werd snel duidelijk dat we dit met elkaar moeten regelen.
Rijksoverheid, Kiesraad, gemeenten en de uitvoerende partijen, ieder met zijn eigen opdracht, weten elkaar op een plezierige manier te vinden om de verkiezingen zo goed mogelijk te laten plaatsvinden. Er moet aan veel worden gedacht: Early voting, briefstemmen, hygiëne in en om het stemlokaal. Het zijn allemaal veranderingen ten opzichte van de ‘normale’ manier waarop we verkiezingen organiseren.

Op vrijdag 15 januari vond het release webinar van Procura Verkiezingen plaats met ruim 200 aanmeldingen. In dit webinar werden de aanpassingen en nieuwe functionaliteit voor de komende Tweede Kamerverkiezingen als gevolg van de Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19 behandeld en de koppelingen naar de e-learning omgevingen van NCOD Verkiezingsacademie, SEP Academie Verkiezingen en Metier StembureauSucces.

In de komende release van Procura Verkiezingen integreert Procura de koppeling met de e-learning omgeving van NCOD – VerkiezingsAcademie. Hiermee kunnen stembureauleden vanuit Procura Verkiezingen worden uitgenodigd voor een opleiding bij de VerkiezingsAcademie en de resultaten hiervan weer eenvoudig worden verwerkt in Procura Verkiezingen. Daarmee wordt de gemeente ontzorgd en dat scheelt veel tijd bij de organisatie van de verkiezingen.

Hoe organiseer je coronaproof de Tweede Kamer verkiezingen in 2021?
Is jouw gemeente voorbereid op coronaproof verkiezingen van 17 maart 2021? Procura en haar zusterbedrijven SIM en JCC Software geven tijdens dit webinar op donderdag 10 december praktische tips en oplossingen om het verkiezingsproces zo makkelijk mogelijk te laten verlopen.