Top

Voor een betrouwbare lokale overheid

Procura helpt gemeenten om digitale administraties aantoonbaar op orde te houden en optimaal te ontsluiten. Dat doen we onder meer met een compleet BRP-pakket, én door een community op te zetten van gemeenten en marktpartijen die een vrij beschikbaar, open BRP ontwikkelen. Ook ontzorgen we gemeenten bij het organiseren van verkiezingen. Met applicaties en een breed portfolio aan hoogwaardige papieren producten. Of het nu gaat om burgerzaken of verkiezingen, wij helpen gemeenten hetzelfde doel te bereiken: bijdragen aan een hoge tevredenheid van burgers.

Betrouwbaar registratiebeheer

Al jaren werkt Procura samen met gemeenten aan applicaties voor het beheren en ontsluiten van betrouwbare informatie. Daarin zetten we nu een grote, volgende stap: we stellen onze broncode beschikbaar als vertrekpunt voor een vrij beschikbaar, open BRP. Waarmee gemeenten zelf meer grip krijgen op hun IT en de doorontwikkeling ervan. Daarnaast ondersteunen wij de lokale overheid met meertalige formulieren en een breed assortiment aan huwelijksboekjes en -omslagen, akte- en beveiligd papier.

Ontzorging bij verkiezingen

Procura ontzorgt gemeenten bij het organiseren van landelijke of lokale verkiezingen. Van gebruiksvriendelijke applicaties (zoals een app of een portaal voor stembureauleden) tot een breed portfolio aan materialen en hoogwaardige papieren producten. Alle materialen voldoen gegarandeerd aan de Kieswet en het Kiesbesluit.