Top
 

Drukwerk

Van stempas tot kandidatenlijst

Procura levert alles wat gemeenten nodig hebben voor de verkiezingen en gaat zelfs een stapje verder.

Stempassen worden met de grootst mogelijke aandacht en kwaliteit geproduceerd. Wij ontzorgen u graag daarbij. Zo kunnen we de adressen van overledenen eruit halen (lichten), de stempassen bezorgen en kandidatenlijsten huis-aan-verspreiden. En stembiljetten per stemdistrict verpakken? Geen probleem. Procura regelt het, verzorgt alle controles en houdt wettelijke termijnen nauwlettend in de gaten.

Printservice stempassen

Op de stempas zijn vrije printregels beschikbaar voor gemeentespecifieke gegevens. Met onze Printservice printen we hier graag voor u de gegevens die u vermeld wilt hebben.