Top
 

Nieuws

Het coronavirus raakt inmiddels meer dan alleen onze gezondheid. Het stelt uw en onze medewerkers bloot aan nieuwe uitdagingen en dilemma’s, die we zo goed mogelijk en met elkaar het hoofd moeten bieden. Daarom hebben we bij Procura al enige tijd maatregelen ingevoerd met betrekking tot de beperking van de verspreiding van het coronavirus. Dit betekent onder andere dat veel collega’s thuiswerken of in shift werken. Maar onze dienstverlening, inclusief het uitleveren van materialen, blijft zoals u van ons gewend bent doorgaan. Hierdoor kunnen ook uw noodzakelijke werkzaamheden door blijven gaan.

Wij zijn hard op weg om onze droom te realiseren. Wij werken aan een vrij BRP voor alle gemeenten. Een BRP platform waarmee gemeenten eenvoudig kunnen innoveren en waarbij iedereen een bijdrage kan leveren. Een BRP platform dat gemeenten op het vlak van ICT autonomie biedt. Daarmee kunnen gemeenten blijvend goede digitale dienstverlening waarmaken voor hun inwoners.

Procura is voor 2020 het partnership aangegaan met de NVVB en daar zijn we trots op. De NVVB behartigt sinds 1994 met succes de belangen van haar (gemeentelijke) leden op het gebied van persoonsinformatiemanagement, identiteitsmanagement, verkiezingen en dienstverlening & innovatie, en daar sluiten we ons graag bij aan.

Door Common Ground staat de gemeentelijke informatievoorziening weer volop in de belangstelling. Nieuwe principes, uitgangspunten en ambities zijn geformuleerd. Met alle partners (gemeenten, leveranciers en netwerkorganisaties) werken we samen aan de realisatie. Conxillium (waar Procura onder valt) tekende als koploper het Common Ground groeipact. Met het tekenen van dit groeipact spreken partijen af actief samen te werken om de Common Ground aanbevelingen samen waar te maken. Procura zet nu een volgende stap. Wij gaan een open BRP realiseren voor alle inwoners van Nederland.

Sinds kort is Conxillium (en daarmee ook Procura) het partnership met iBestuur aangegaan, en daar zijn we trots op! iBestuur is het platform voor iedereen die betrokken is bij de i-overheid. Online en offline: door online kennisdeling, een magazine en bijeenkomsten draagt iBestuur, en daarmee ook Conxillium, bij aan het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie op een efficiëntere, effectievere en klantvriendelijke overheid.

Vandaag, 10 december, was de gebruikersdag voor alle Procura Burgerzaken gemeenten. Het was een leuke dag waarin we de nieuwe ontwikkelingen van afgelopen jaar hebben doorgenomen, zoals de nieuwe beheermogelijkheden, het nieuwe module adres onderzoek, de module risicoprofielen en natuurlijk het werken vanuit de Cloud.

Om de visie van Commond Ground te realiseren, moeten gemeenten, ketenpartners en leveranciers samen optrekken. Daarom is in het groeipact met inmiddels 36 leveranciers afgesproken dat deze partijen de samenwerking aangaan en ook hoe ze die gaan vormgeven. Een van die leveranciers is Conxillium (een groep van acht bedrijven, waaronder Procura). inGovernment ging in gesprek met Jan-Peter Reumerman, directeur Productmanagement, om te horen hoe Conxillium naar Common Ground kijkt.