Procura VerkiezingsPlanner

Het lijkt nog ver weg, maar we zijn alweer druk bezig met alle voorbereidingen voor de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen voor 2023. Verkiezingen die voor jouw gemeente extra werkzaamheden meebrengen, naast de ‘gebruikelijke’ gang van zaken. Als Procura maken we het je, zoals je van ons gewend bent, graag makkelijker tijdens deze drukke tijd. Vandaar dat we de VerkiezingsPlanner introduceren, zodat je nog meer grip op de verkiezingen hebt.

Je kent ons natuurlijk van de verkiezingskalender, die al op menig kantoor hangt. Daarin vink je aan welke taken je hebt gedaan en kun je zien welke stappen je nog moet nemen tot de verkiezingen. We hebben gemerkt dat naast de kalender, er een hulpvraag is als het gaat om het interne proces. Verkiezingen zijn immers niet alleen het feestje van de afdeling burgerzaken.

Dankzij de VerkiezingsPlanner ben je in staat om grip te houden op dit interne proces. Zo kun je taken bij verschillende collega’s en afdelingen beleggen, kun je voortgang bewaken en bijsturen waar dat nodig is. Kortom, je bent nóg beter in staat om de verkiezingen gestroomlijnd te laten verlopen.

Naar aanleiding van jullie hulpvraag, hebben wij onderzoek in de markt gedaan en hebben we onze ideeën verder uitgewerkt. Hierna zijn wij in gesprek gegaan met een aantal gemeenten om dit verder vorm te geven. Dit heeft geleid tot een nieuw en innovatief digitaal product, dat binnenkort verkrijgbaar is. Een gebruikersvriendelijk product, dat simpel is te implementeren binnen de eigen Microsoft Office 365-omgeving. Je installeert de app en laat vervolgens per verkiezing de door ons aangeleverde data inlopen, moeilijker is het niet. Alle gemeentelijke gevoelige informatie blijft binnen de eigen organisatie.

Waarom de Procura VerkiezingsPlanner jouw gemeente ontzorgt

  • het maakt jouw werkzaamheden makkelijker en overzichtelijk
  • voortaan betrek je eenvoudig andere afdelingen en collega’s bij de organisatie van verkiezingen
  • dit stond op jouw lijstje om eens te organiseren, maar hebben wij voor je gedaan
  • elke verkiezing een kant en klare versie, voorzien van alle laatste wet- en regelgeving
  • voor de kosten hoef je het niet te laten, vraag hiernaar bij jouw accountmanager
  • heb je andere vragen over dit product? Neem dan contact met ons op

Hoe werkt deze Procura Verkiezingsplanner
De planner bevat alle taken, die een gemeente moet uitvoeren van begin tot eind in het verkiezingsproces, zodat je niets mist. De planner is opgebouwd uit de verschillende perioden in het verkiezingsproces, zoals 7 maanden voor de dag van stemming tot en met de dag van stemming en de dagen na de dag van stemming. Onder deze perioden hangen de taken, die vervolgens zijn onderverdeeld in twee soorten.

1. Taken die vaststaan, zoals alle wet- en regelgeving gerelateerde onderwerpen (denk hierbij aan de items uit de verkiezingskalender);
2. Taken die voortvloeien uit de wet- en regelgeving en kunnen worden gerelateerd aan een rol binnen jouw gemeente.

De vaststaande taken kunnen alleen worden afgevinkt. Begin- en einddatum staan vast en kunnen niet worden aangepast.

Aan de andere taken wordt een rol gekoppeld. Aan elke rol kunnen één of meerdere personen worden gekoppeld die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de taak. Begin- en einddatum kunnen worden aangepast, er kunnen opmerkingen bij een taak worden gezet en een taak kan subtaken bevatten. Door middel van het toevoegen van een URL door ons of door jou kan er naar een map worden verwezen, waar documenten staan die verband hebben met de uitvoering van de taak. Je kunt de taken afvinken, waardoor de taak onder aan de periode komt te staan met de status voltooid.

Per rol kan inzicht worden verkregen over de taken die hieraan zijn gekoppeld of er kan een totaaloverzicht worden gemaakt.

Meer weten
Vraag jouw accountmanager, die bij je langskomt voor de aankomende verkiezingen naar meer informatie over de ProcuraVerkiezingsPlanner. Neem contact met ons op via de Contactpagina

Met de VerkiezingsPlanner vertrouwen wij erop je nog meer te kunnen ondersteunen bij de organisatie van de verkiezingen.
Wij wensen je een zorgeloos verloop van de verkiezingen met de Procura VerkiezingsPlanner.

Bekijk ook eens..