Procura heeft ISO 27001 en 9001 certificering behaald

Het onafhankelijke auditbureau DNV-GL heeft Procura officieel gecertificeerd voor ISO 9001:2015 en ISO/IEC 27001:2013.

Procura beschikt over een geïntegreerd managementsysteem dat voldoet aan de eisen die aan beide normen gesteld worden. Met dit managementsysteem beheert Procura de kwaliteits- en informatiebeveiligingsaspecten van haar bedrijfsvoering en voldoet hiermee aan alle relevante wettelijke, zakelijke en contractuele veiligheidsverplichtingen. De scope waarop Procura is gecertificeerd is als volgt:

“Het ontwikkelen, verkopen, implementeren, hosten en beheren van (web)applicaties t.b.v. verkiezingen en burgerzaken en het leveren van drukwerk en materialen t.b.v. verkiezingen en burgerzaken.” 

ISO 27001 Informatiebeveiliging
De ISO 27001-norm is een internationale standaard die eisen specificeert voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen en bijhouden van een Information Security Management Systeem (ISMS). Dit met de focus op het continu managen, beheren en verbeteren van informatiebeveiliging risico’s.

ISO 9001 Kwaliteitsmanagement
ISO 9001 is de internationale norm waarin eisen worden gesteld aan het kwaliteitsmanagement systeem. Belangrijke onderwerpen zijn het kwaliteitsbeleid, procesmanagement, klantgerichtheid en het continu verbeteren hiervan. Door volgens ISO 9001 te werken, wordt de geleverde kwaliteit gewaarborgd en kan een verhoogde klanttevredenheid worden gerealiseerd. Ook blijkt eruit dat Procura voldoet aan relevante wet- en regelgeving en dat klanttevredenheid hoog in het vaandel staat.

Kijk voor meer informatie op onze ISO pagina.

Bekijk ook eens..