Top
 

Stempassen (printservice)

Stempassen

Op de stempas zijn vrije printregels beschikbaar voor gemeentespecifieke gegevens. Eventuele andere gegevens voor de stempas staan in het door u aan te leveren kiezersbestand. Voor het printen van de stempassen kunt u de gegevens eenvoudig versturen via Printservice.

Omdat er gemeenten zijn die geen Gemeenteraadsverkiezing hebben maar wel het Referendum, hebben wij de printservice voor beide stemmingen apart ingericht. Let er op dat u de juiste gegevens in de juiste printservice invult:
Printservice Gemeenteraadsverkiezingen
Printservice Referendum

Voor eventuele vragen over de specificaties van de stempas verwijzen wij u naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.