Top
 

Stempassen (printservice)

Stempassen

Op de stempas zijn vrije printregels beschikbaar voor gemeentespecifieke gegevens. Eventuele andere gegevens voor de stempas staan in het door u aan te leveren kiezersbestand. Voor het printen van de stempassen kunt u de gegevens eenvoudig versturen via Printservice.

Voor de provinciale staten verkiezing en de verkiezing voor de waterschappen kunt u inloggen via onderstaande link:
Printservice verkiezingen provinciale staten en waterschappen

In een latere fase wordt de printservice voor de verkiezing van het Europees Parlement ook beschikbaar gesteld.

Voor eventuele vragen over de specificaties van de stempas verwijzen wij u naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.