Top
 

Stempassen (printservice)

Stempassen

Op de stempas zijn vrije printregels beschikbaar voor gemeentespecifieke gegevens. Eventuele andere gegevens voor de stempas staan in het door u aan te leveren kiezersbestand. Voor het printen van de stempassen kunt u de gegevens eenvoudig versturen via Printservice.

Voor de provinciale staten verkiezing en de verkiezing voor de waterschappen kunt u inloggen via onderstaande link:
Printservice verkiezingen provinciale staten en waterschappen (momenteel niet van toepassing)

Voor de verkiezing van het Europees Parlement kunt u inloggen via onderstaande link:
Printservice verkiezing Europees Parlement (momenteel niet van toepassing)

Voor eventuele vragen over de specificaties van de stempas verwijzen wij u naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.