Top
 

Kandidatenlijsten

Kandidatenlijsten

De achterzijde van de kandidatenlijst, die huis-aan-huis wordt bezorgd, kan worden voorzien van extra informatie. Wilt u een voorbeeld zien? Stuur dan een mailtje naar: verkiezingen@procura.nl.

Per verkiezing dient Procura tijdig te beschikken over de kandidatenlijsten om de stembiljetten, huis-aan-huisbiljetten, processen-verbaal en andere producten met kandidatennamen te kunnen vervaardigen. U kunt de kandidatenlijsten aanleveren via e-mail: verkiezingen@procura.nl.