Top
 

Gemeente Vlagtwedde

Gemeente Vlagtwedde

Het dorp Ter Apel huisvest het grootste landelijke aanmeldcentrum voor asielzoekers. Om de inschrijving van toegelaten asielzoekers soepel te laten verlopen, werd in 2014 een BRP-straat geïnstalleerd. In 2015 heeft de gemeente Vlagtwedde, in samenwerking met Procura, de inschrijvingsprocedure aangescherpt. Daardoor is de tijd voor inschrijving aanzienlijk gedaald.

Met ruim 9.000 inwoners is Ter Apel verreweg de grootste dorpskern van de gemeente Vlagtwedde. De vele asielzoekers die zich er aanmelden en verblijven op de opvanglocatie, worden met behulp van tolken ingeschreven in de BRP zodra zij de procedure doorlopen hebben en een verblijfsvergunning krijgen. Hiervoor hebben de instanties ter plekke samen een speciale BRP-straat ingericht. Daar wordt ook een burgerservicenummer toegekend en krijgen de vergunninghouders hun verblijfsdocumenten. De uitplaatsing naar andere gemeenten kan daardoor sneller verlopen. Immers: dankzij de BRP-straat hebben vergunninghouders al de juiste documenten in bezit. De inschrijving bij de volgende gemeente is vervolgens een kwestie van gegevens overnemen.

“Samen met Procura zijn we erin geslaagd de werkwijze aan te scherpen. Waar veel andere gemeenten een uur of vier nodig hebben om een asielzoeker op een reguliere wijze in te schrijven in de BRP, doet Ter Apel dat in gemiddeld een uur.”

Marcel Jansen,
BRP-coördinator,
gemeente Vlagtwedde

Efficiëntere procedure

Marcel Jansen, coördinator voor de gemeente, en Monique Elling, medewerker BRP, zijn trots op hoe efficiënt de BRP-straat, met inmiddels al vijftien gemeentelijke medewerkers, werkt. Halverwege 2015 zocht Jansen contact met Procura, omdat hij het aandeel van de gemeente in de procedure wilde aanscherpen. Het resultaat mag er zijn. “Waar veel andere gemeenten een uur of vier nodig hebben om een asielzoeker op een reguliere wijze in te schrijven in de BRP, doet Ter Apel dat in gemiddeld een uur. Op dit moment schrijven we 65 tot 70 asielzoekers per dag in. En dat is écht heel veel.”

Eén brondocument

Elling vertelt dat samen met Procura flink het mes is gezet in de formulieren. “Op zich voldeden die prima, maar veel zaken moesten dubbel ingevoerd worden. Er waren bijvoorbeeld voor alle verklaringen onder ede separate formulieren. Nu is er één persoonlijk brondocument waarop alle verklaringen onder ede zijn opgenomen met betrekking tot de diverse gegevens, zoals naam, burgerlijke staat, de namen van ouders en kinderen. Dit formulier wordt dus gebruikt voor de inschrijving van meerdere met elkaar familiair verbonden personen.”

Vragen geschrapt

Ook zijn de formulieren bedrukt in veel voorkomende buitenlandse talen, bijvoorbeeld het Tigrinya en het Somalisch. Elling: “Bij onbegrip of misverstand kunnen we de asielzoekers zelf hun formulier laten lezen, in het bijzijn van een tolk. Dat scheelt enorm veel tijd.” Verder zijn vragen die niet nodig waren uit de formulieren geschrapt. Voor inschrijving van een asielzoeker is de vraag of hij of zij al eerder in Nederland heeft gewoond, bijvoorbeeld niet relevant. Ook de vraag naar het overleggen van bepaalde reisdocumenten is weggelaten. Het inlichtingenformulier is inhoudelijk bijna gelijk aan het persoonlijk brondocument met de verklaringen onder ede.

Dé inschrijfgemeente

Voor de toekomst verwacht Jansen dat Vlagtwedde met nog één ander aanmeldcentrum de gemeente wordt die toegelaten asielzoekers inschrijft in de BRP. Nu al gebruiken gemeenten in Nederland met zowel een aanmeldcentrum als een asielzoekerscentrum de expertise van Vlagtwedde op dit gebied. Veel gemeenten en andere organisaties hebben daarom een bezoek gebracht aan Ter Apel. Belangstellenden zijn op afspraak van harte welkom.

Provincie:
Groningen

Aantal inwoners gemeente Vlagtwedde:
16.319 (CBS, 1 april 2016)