Top
 

Gemeente Vlaardingen

Gemeente Vlaardingen

Zorgeloze samenwerking
De gemeente Vlaardingen is een van de eerste klanten waarvoor Procura een koppeling verzorgde tussen haar BRP-systeem PROWEB Personen en het datadistributiesysteem van de gemeente zelf volgens de landelijke standaard StUF-BG. “Procura is een prettige partner om mee samen te werken. Ze willen je écht helpen.”

Aan het woord is Hein van Schijndel, gegevens- en stelselmanager bij de gemeente Vlaardingen. Zijn gemeente maakt al decennialang gebruik van het BRP-systeem PROWEB Personen van Procura. Toen Vlaardingen begin 2018 een nieuw datadistributiesysteem implementeerde en aan Procura vroeg om een koppeling te maken tussen PROWEB en dit nieuwe systeem, ondervond Van Schijndel aan den lijve de toegevoegde waarde van een compacte organisatie als Procura. “Ze schakelen snel, denken mee en komen in korte tijd met goede oplossingen. Dat is fijn samenwerken.”

“Het grote voordeel van Procura als leverancier en partner is hun kleinschaligheid en de betrokkenheid van de medewerkers. Bij Procura hoef je geen half jaar te wachten op een nieuwe release of update, maar word je direct geholpen.”

Hein van Schijndel,
gegevens- en stelselmanager
gemeente Vlaardingen

Koppeling

Het datadistributiesysteem zet nieuwe of gewijzigde gegevens uit bronapplicaties automatisch door naar de andere applicaties van de gemeente. Door de koppeling die Procura realiseerde, voert het datadistributiesysteem een mutatie in PROWEB dus automatisch door op verschillende plaatsen.

Meedenken en snel schakelen

Van Schijndel legt uit hoe de implementatie van de koppeling in zijn werk ging. “We benaderden Procura en legden onze plannen voor. Zij dachten goed mee over de functionaliteit.” Ten tijde van de implementatie en in de opstartfase daarna had Van Schijndel veel contact met Procura-medewerkers. “Regelmatig vroegen zij waar we tegenaan liepen bij het gebruik van de applicatie. Eventuele onvolkomenheden die we zouden tegenkomen, wilden ze direct oplossen. Dat meedenken en snelle schakelen wordt zeer gewaardeerd”, zegt hij. “Het grote voordeel van Procura als leverancier en partner is hun kleinschaligheid en de betrokkenheid van de medewerkers. Bij Procura hoef je geen half jaar te wachten op een nieuwe release of update, maar word je direct geholpen.”

Tweerichtingsverkeer adresgegevens

Procura is momenteel druk bezig om voor de gemeente ook een koppeling te verzorgen die tweerichtingsverkeer van adresgegevens tussen PROWEB en andere bronnen mogelijk maakt. Van Schijndel: “In Vlaardingen willen we bewerkstelligen dat adressen die we veranderen in PROWEB niet alleen vanuit die applicatie naar andere systemen gaan, maar dat het ook andersom werkt.” Met andere woorden: als er in Vlaardingen een nieuwe woonwijk komt met tweehonderd nieuwe adressen, moeten die dankzij de koppeling automatisch in PROWEB verschijnen.

Kwaliteitsverbetering

Doordat Procura deze twee informatiestromen implementeert, kan de gemeente volgens Van Schijndel efficiënter werken en is de kwaliteit van gegevens beter, doordat er minder fouten gemaakt worden. “Die kwaliteitsverbetering is voor onze gemeente heel belangrijk, omdat we daardoor een optimale service kunnen verlenen. Je kunt nog zo’n mooi paspoort uitgeven, als de gegevens die erop staan niet correct zijn, heb je er niets aan.”

Provincie:
Zuid-Holland

Aantal inwoners gemeente Vlaardingen:
72.063 (www.mvs.incijfers.nl)