Top
 

Gemeente Stichtse Vecht

Gemeente Stichtse Vecht

Dankbaar gebruik maken van handige toepassingen

Tegenwoordig doen we bijna alles mobiel en digitaal. Waarom dan niet het organiseren van verkiezingen? Mustafa Umut, beleidsadviseur burgerzaken en projectleider verkiezingen bij gemeente Stichtse Vecht, maakt dankbaar gebruik van de nieuwe toepassingen.

Voorheen moest Mustafa Umut elk stembureaulid schriftelijk uitnodigen om zitting te nemen op het stembureau. “Daar ging veel tijd in zitten. Voordat zij het formulier hadden ingevuld en teruggestuurd, waren we soms weken verder.” Sinds gemeente Stichtse Vecht de applicatie Procura Verkiezingen gebruikt, is de respons veel sneller. De applicatie biedt de mogelijkheid om per mail met stembureauleden te communiceren. Umut: “Zo weten we meteen wie wel of niet zitting wil nemen op een stembureau en hebben we sneller overzicht.”

“De verhouding tussen prijs en kwaliteit blijft voor ons als gemeente doorslaggevend. Dat zit voorlopig wel goed. Procura gaat met de tijd mee.”

Mustafa Umut,
beleidsadviseur burgerzaken en
projectleider verkiezingen bij
gemeente Stichtse Vecht

Actueel en accuraat

Ook wanneer op het laatste moment nog informatie moet worden gedeeld, biedt Procura Verkiezingen uitkomst. “Stel dat het ministerie van Binnenlandse Zaken op de dag voor de verkiezingen nog een advies uitbrengt over de controle van identiteitsbewijzen, dan kunnen wij de stembureauleden daar kort van tevoren over informeren.” Bijkomend voordeel is dat Procura Verkiezingen de gegevens van de stembureauleden koppelt aan de basisregistratie personen (BRP). Wijzigingen in de data, zoals bij een verhuizing of overlijden, worden direct gesignaleerd. “Ik heb dus de meest accurate gegevens tot mijn beschikking.”

Presenteren

Een ander voordeel is de mogelijkheid om de verkiezingsuitslagen via het systeem te presenteren. Umut: “Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen voerden we de gegevens in op het gemeentehuis in Maarssen, waarna we ze met één druk op de knop in raadszaal in Breukelen konden presenteren. Voorheen hadden we die mogelijkheid gewoon niet. Diezelfde avond nog konden we laten zien hoeveel stemmen partij X in stembureau Y had behaald.”

App

Omdat Procura Verkiezingen goed bevalt, kijkt Umut uit naar komende ontwikkelingen: “Ik weet dat Procura bezig is met een app waarmee stembureauleden zich straks kunnen aanmelden. Dat maakt de communicatie nog vlotter. Wij hebben 12 kernen en 34 stembureaus. Ik kan niet overal langsgaan om te controleren of de stembureauleden er op de dag van de verkiezingen ook daadwerkelijk zijn. Met zo’n app wordt dat wel mogelijk.” Verbeterpunten ziet Umut ook: “Voor mij is het belangrijk dat de applicatie doorontwikkeld wordt. Zo zou het handig zijn als ik in het mailsysteem ook kan cc’en. Of dat ik een mail die voor een groep is opgesteld kan doorsturen naar individuen.”

Met de tijd mee

Dat de gemeente Stichtse Vecht ook in de toekomst de software van Procura blijft gebruiken, is volgens Umut goed mogelijk. “De verhouding tussen prijs en kwaliteit blijft voor ons als gemeente doorslaggevend. Dat zit voorlopig wel goed. Procura gaat met de tijd mee. Daardoor kunnen wij ons werk beter doen.”

Provincie:
Utrecht

Aantal inwoners gemeente Stichtse Vecht (vh Breukelen, Loenen en Maarssen):
64.000