Top
 

Gemeente Hellevoetsluis

Gemeente Hellevoetsluis

“Elk moment zicht op wat er nog moet gebeuren”

Martin van Es werkt al 27 jaar bij Burgerzaken en weet niet beter dan dat Procura de leverancier is van de verkiezingssoftware, materialen en formulieren. Het programma is in de loop van de jaren steeds gebruiksvriendelijker geworden, is zijn ervaring. “Daardoor kan ik veel zaken zelf oplossen. Maar als het nodig is, is een telefoontje met de helpdesk van Procura genoeg.”

Koppeling met de BRP

Na elke verkiezing wordt de software weer aangepast en verbeterd op basis van een evaluatie met de gemeente. De gemeente hecht bijvoorbeeld aan koppelingen met andere programma’s die worden gebruikt. Zo is dit jaar een koppeling aangebracht tussen de applicatie en de BRP. Daardoor kan de gemeente voor de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum dat in 2018 op dezelfde dag wordt gehouden, eenvoudig checken of de gegevens van de stembureauleden nog kloppen. Dit voorkomt bijvoorbeeld dat overleden vrijwilligers per ongeluk worden aangeschreven. Ook kunnen gegevens over de stembureauleden, zoals gewenste functie en ervaring, eenvoudig worden ingelezen, evenals het cijfer dat ze hebben behaald voor de verplichte online toets. Heel prettig vindt Van Es dat stembureauleden vanuit het programma te e-mailen zijn. “Dat betekent minder papierwerk. Dat is fijn want verkiezingen leveren altijd veel papierwerk op. Ook weet ik zo sneller dan vroeger of mensen beschikbaar zijn. Binnen drie tot vier dagen had ik al driehonderd e-mails terug.”

“Erg fijn dat ik leden van het stembureau meteen kan mailen. Dat scheelt papier en werkt snel. Binnen drie tot vier dagen had ik al driehonderd reacties terug.”

Martin van Es,
medewerker Burgerzaken

Overzicht stand van zaken

Op basis van ervaring, kennis en wensen deelt Martin van Es de stembureauleden in met Procura Verkiezingen op de stembureaus in Hellevoetsluis. Alle actiepunten zijn te volgen in het programma. Per stembureau is bijvoorbeeld precies vermeld welke materialen nodig zijn. En dat kan weer eenvoudig worden doorgespeeld aan het bedrijf dat de op- en afbouw van de stemlokalen verzorgt. Ook de procedure voor de toegang tot het stembureau, benodigde verlichting en verwarming houdt Martin van Es bij in de applicatie. Zo heeft Burgerzaken elk moment zicht op wat er nog moet gebeuren.

Koffer met materialen

De dag van de verkiezingen zelf is altijd weer spannend. Die ochtend komen de voorzitters van de stemlokalen naar het gemeentehuis om de ‘koffer’ op te halen. Die is helemaal gevuld met materialen van Procura, uiteenlopend van bewegwijzering, een negatief kiesregister met tussentijds ongeldig geworden stempassen, pennen, scharen, verlichting, posters en een instructie voor stembureauleden. Zelfs aan leesbrillen, loeps, paperclips, enveloppen en een rekenmachine wordt gedacht. De complete materiaallijst voor elk stembureau staat in Procura Verkiezingen, inclusief voorkeur voor het type (rol)koffer.

Digitaal stemmen

Aan het eind van de avond is er een tussentijdse uitslag op partijniveau. De dag erna presenteert de burgemeester de officiële uitslag vanuit de applicatie, met een berekening van de zetels per partij. Voor de toekomst is Van Es’ wens dat het digitale stemmen weer wordt ingevoerd, en dat Procura Verkiezingen dan een koppeling krijgt met de apparatuur. “Dat bespaart veel telwerk en dan kunnen we de uitslag sneller presenteren.”

Provincie:
Zuid-Holland

Aantal inwoners gemeente Hellevoetsluis:
Ca. 40.000 (2018)