Top
 

iBestuur congres 2020 – terugblik

iBestuur congres 2020 – terugblik

Deelsessie: Samenwerking Markt en Overheid: feiten en fictie
De samenwerking tussen markt en overheid bij het inrichten, beheer en onderhoud van de gemeentelijke informatievoorziening is essentieel maar niet vanzelfsprekend. Er is sprake van een sterke onderlinge afhankelijkheid en een lange historie.

Tijdens een deelsessie op het iBestuurcongres doken we samen met vertegenwoordigers van de publieke en private sector in deze samenwerking en onderzochten wij een aantal axioma’s in de samenwerking. Uitgangspunt daarbij was: we gaan met elkaar praten in plaats van over elkaar.

Kijk hier de sessie terug met o.a.:
Gerton Lusink – Conxillilum
Patrick Spigt – Gemeente Haarlem
John van Dijk – VNG Realisatie

 

Delen