Top
 

Algemeen

Dat deze verkiezingen een uitdaging zijn is een feit. Ook werd snel duidelijk dat we dit met elkaar moeten regelen.
Rijksoverheid, Kiesraad, gemeenten en de uitvoerende partijen, ieder met zijn eigen opdracht, weten elkaar op een plezierige manier te vinden om de verkiezingen zo goed mogelijk te laten plaatsvinden. Er moet aan veel worden gedacht: Early voting, briefstemmen, hygiëne in en om het stemlokaal. Het zijn allemaal veranderingen ten opzichte van de ‘normale’ manier waarop we verkiezingen organiseren.

In de komende release van Procura Verkiezingen integreert Procura de koppeling met de e-learning omgeving van NCOD – VerkiezingsAcademie. Hiermee kunnen stembureauleden vanuit Procura Verkiezingen worden uitgenodigd voor een opleiding bij de VerkiezingsAcademie en de resultaten hiervan weer eenvoudig worden verwerkt in Procura Verkiezingen. Daarmee wordt de gemeente ontzorgd en dat scheelt veel tijd bij de organisatie van de verkiezingen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is afgelopen week gekomen met nieuws rondom de op handen zijnde spoedwet omtrent Corona maatregelen en het document dat de kaders aangeeft voor de inrichting van de stemlokalen. Op basis hiervan en nadenkend over de mogelijkheden die wij kunnen bieden, nemen wij u mee in de uitbreiding van onze producten.