Top
 

Auteur: Procura

Het Stembureauledenportaal, een module van Procura Verkiezingen waarmee stembureauleden hun beschikbaarheid kunnen doorgeven, is volledig vernieuwd. De functionaliteit blijft (vooralsnog) identiek aan de voorganger. Met versie 1.28 is het portaal direct klaar voor gebruik en zijn beheerwerkzaamheden door de gemeente

Procura is voor 2020 het partnership aangegaan met de NVVB en daar zijn we trots op. De NVVB behartigt sinds 1994 met succes de belangen van haar (gemeentelijke) leden op het gebied van persoonsinformatiemanagement, identiteitsmanagement, verkiezingen en dienstverlening & innovatie, en

Door Common Ground staat de gemeentelijke informatievoorziening weer volop in de belangstelling. Nieuwe principes, uitgangspunten en ambities zijn geformuleerd. Met alle partners (gemeenten, leveranciers en netwerkorganisaties) werken we samen aan de realisatie. Conxillium (waar Procura onder valt) tekende als koploper

Sinds kort is Conxillium (en daarmee ook Procura) het partnership met iBestuur aangegaan, en daar zijn we trots op! iBestuur is het platform voor iedereen die betrokken is bij de i-overheid. Online en offline: door online kennisdeling, een magazine en bijeenkomsten

Vandaag, 10 december, was de gebruikersdag voor alle Procura Burgerzaken gemeenten. Het was een leuke dag waarin we de nieuwe ontwikkelingen van afgelopen jaar hebben doorgenomen, zoals de nieuwe beheer mogelijkheden, de nieuwe module adres onderzoek, de module risicoprofielen en

Het was spitsuur met verkiezingen in 2019: we gingen naar de stembus voor de leden van de Provinciale Staten, de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen en de Nederlandse leden van het Europees Parlement. Veel gemeenten hebben de evaluaties van deze drie verkiezingen inmiddels afgerond. In 2020 heeft u alle tijd om de Tweede Kamerverkiezing van maart 2021 voor te bereiden.