Top
 

Overzicht en rust tijdens de verkiezingen in 2021

Overzicht en rust tijdens de verkiezingen in 2021

Het was spitsuur met verkiezingen in 2019: we gingen naar de stembus voor de leden van de Provinciale Staten, de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen en de Nederlandse leden van het Europees Parlement. Veel gemeenten hebben de evaluaties van deze drie verkiezingen inmiddels afgerond. In 2020 heeft u alle tijd om de Tweede Kamerverkiezing van maart 2021 voor te bereiden.

Maakt u al gebruik van de applicatie Procura Verkiezingen? Hiermee regelt u snel en moeiteloos alle zaken voor, tijdens en na verkiezingen. U heeft de benodigde correspondentie, officiële modellen en openbare kennisgevingen direct inzichtelijk. De applicatie zorgt voor rust en overzicht tijdens de hectische periode van verkiezingen of referenda. U kunt Procura Verkiezingen uitbreiden met de portal Stembureauleden en de Mijn Stembureau app.

“Zeker de laatste twee maanden voor verkiezingen zijn hectisch. Procura Verkiezingen is dan een belangrijk en tijdbesparend hulpmiddel.“

Mario van Deijzen,
kwaliteitsadviseur Publiekszaken en coördinator verkiezingen,
Gemeente Aalsmeer en Gemeente Amstelveen

1. Snel inzicht in beschikbaarheid stembureauleden

Het uitnodigen van stembureauleden en het verwerken van hun beschikbaarheid is een tijdrovend proces. De portal Stembureauleden neemt dat werk grotendeels uit handen. Via Procura Verkiezingen nodigt u per mail potentiële stembureauleden uit. Zij geven in de portal hun beschikbaarheid, voorkeur voor een locatie en functie aan. Met het dashboard hebt u in één oogopslag een helder overzicht.

2. Help uw voorzitters een handje

Op de dag van de verkiezingen komt er veel af op de voorzitters van uw stembureaus. De Mijn Stembureau app helpt hen op de belangrijke momenten van de verkiezingsdag. Zo krijgen voorzitters voor de opening een handige checklist en hebben zij inzage in de actuele status van de stembureaus. Is het stembureau open en zijn er voldoende stembiljetten op voorraad? Natuurlijk zijn ook de (tussentijdse) opkomstcijfers en uitslagen altijd up-to-date en inzichtelijk.

3. Automatisch overnemen persoonsgegevens (BRP)

Het handmatig controleren van persoonsgegevens kost medewerkers veel tijd. Ook wilt u voorkomen dat u personen benadert die zijn verhuisd of overleden. Dankzij de slimme koppeling met BRP haalt u automatisch de meest actuele gegevens op in Procura Verkiezingen. Dit bespaart een hoop tijd en voorkomt ongemakkelijke situaties. Meer dan de helft van onze klanten werkt al met deze handige koppeling.

Meer weten?

Hebt u vragen over Procura Verkiezingen? Of wilt u meer weten over onze software, portal of app? Neem contact op met Martin van Alfen: martin.van.alfen@procura.nl of verkiezingen@procura.nl.

Delen