Top
 

Operatie Brp opnieuw vertraagd en duurder

Operatie Brp opnieuw vertraagd en duurder

Het ICT-project om de basisregistratie van persoonsgegevens (Brp) te moderniseren, is vertraagd en gaat aanzienlijk meer kosten. Dat meldt minister Plasterk van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer.

Digitale voorziening

Zeven jaar geleden besloot het toenmalige kabinet de basisadministratie te moderniseren door middel van de Operatie Brp. Doel: een volledig digitale voorziening met de persoonsgegevens van alle inwoners van Nederland. Van dat systeem zouden alle overheidsdiensten gebruik moeten kunnen maken.

Extra kosten

In plaats van de beloofde voortgangsrapportage van het project, meldt de minister de Tweede Kamer per brief dat het project te kampen heeft met vertraging. “In de afgelopen periode vond de jaarlijkse herijking plaats van de planning voor de Operatie Brp. Ik moet constateren dat deze herijking onder meer een aanzienlijke uitloop in tijd en in kosten aan het licht brengt. Dit geeft mij aanleiding tot nader onderzoek en beoordeling. Dat is nu gaande”, aldus de minister. Met hoeveel vertraging en extra kosten de Tweede Kamer rekening moet houden, meldt Plasterk niet in zijn brief.

Oorzaken vertraging

Wel schrijft hij binnen enkele weken een advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) te ontvangen over de Operatie Brp. Dat bureau werd na de commissie Elias speciaal opgericht om een vinger aan de pols te houden bij ICT-projecten van het rijk boven de vijf miljoen euro. “Ik zal na kennis te hebben genomen van het BIT-advies mij beraden hoe hier mee om te gaan. Vervolgens zal ik zo spoedig mogelijk de Tweede Kamer informeren over de oorzaken van de vertraging en meerkosten alsmede over de te nemen acties”, aldus de PvdA-minister in zijn brief van elf regels.

Delen