Top
 

Koppeling Procura Verkiezingen met de e-learning van NCOD – VerkiezingsAcademie

Koppeling Procura Verkiezingen met de e-learning van NCOD – VerkiezingsAcademie

In de komende release van Procura Verkiezingen integreert Procura de koppeling met de e-learning omgeving van NCOD – VerkiezingsAcademie. Hiermee kunnen stembureauleden vanuit Procura Verkiezingen worden uitgenodigd voor een opleiding bij de VerkiezingsAcademie en de resultaten hiervan weer eenvoudig worden verwerkt in Procura Verkiezingen. Daarmee wordt de gemeente ontzorgd en dat scheelt veel tijd bij de organisatie van de verkiezingen. Meer weten?
www.verkiezingsacademie.nl
Mail of bel: luudvangendt@ncod.nl of 06-13 01 14 58

Delen