Top
 

Kwartetspel zorgt voor verbondenheid laaggeletterden met verkiezingen

Kwartetspel zorgt voor verbondenheid laaggeletterden met verkiezingen

Om de verkiezingen toegankelijker te maken en de drempel om te stemmen te verlagen, heeft Procura een kwartetspel ontwikkeld voor laaggeletterden. Deze groep mensen heeft vaak moeite met het begrijpen van de taal.

Zo’n 2,5 miljoen volwassen Nederlanders hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Voor hen is het bijvoorbeeld lastig om informatie over de verkiezingen op te zoeken of een stembiljet te begrijpen. Hoe beter mensen iets begrijpen van de verkiezingen in Nederland, hoe meer ze zich verbonden voelen met de samenleving én hoe meer ze participeren. Daarom is het Procura Verkiezingen Kwartetspel ontwikkeld. Woorden die te maken hebben met verkiezingen worden door middel van kwartetten uitgelegd.

Alle Nederlandse gemeenten ontvingen inmiddels een exemplaar van het kwartetspel om te delen met partners in educatietrajecten, zoals taalhuizen, bibliotheken, onderwijs- en welzijnsorganisaties. Bestellen kan via deze link.

Delen